• [Un]Subscribe to Posts
 • Tűz és füst gátló nyílászáró felülvizsgálat karbantartás telepítés javítás

  Tűzgátló nyílászárók

  Tűz- és füstgátló nyílászárók

  Miért telepítünk tűz- és füstgátló nyílászárót (kaput, ajtót, ablakot)? Azért mert segítségével – annak megfelelő működése esetén – tűzesetkor a tűzet, illetve füstöt adott (tűz-, füst-) szakaszon belül tudjuk tartani. Ezzel emberi életeket mentünk meg. Ugye ezek ismeretében már nem túl nagy ár a tűz- és füstgátló nyílászáró költsége?

   

  Hol kell tűzgátló nyílászárót beépíteni?

  Minden tűzszakaszok közötti nyílászárónak ilyennek kell lennie. Ezek működését, tűzzárását a termékek korától függetlenül mindenkor biztosítani kell. A tervezéskor dől el hogy milyen berendezés kell az adott helyre.

   

  Milyen tűzgátló nyílászárók vannak?

  Alapvetően kétféle van: a belátást lehetővé tevő ablakok és nyitható ajtók. Ez utóbbiból van a sok. Ezek is lehetnek személyforgalmi ajtók, vagy nagyon különböző méretű és működésű kapuk: uszúkapu, nyílókapu, függőlegesen mozgó kapu, stb.

  Működési mód szerint alaphelyzetben zárt és nyitott típus van. Ez utóbbi esetben biztosítani kell hogy riasztás (kézi vagy tűzjelzős) esetén a nyílászáró biztonsággal becsukódjon és ellássa tűzzáró szerpét.

  Látható hogy a működtetési módok is sokfélék: ajtócsukós, gravitációs, motoros.

  Nem könnyű a tervező, építő, felülvizsgáló, karbantartó dolga sem ugye?

   

  Mit kell erről feltétlenül tudni?

  Felülvizsgálata és rendszeres karbantartása védelmet nyújt tűzesetkor, hogy a tűzet adott tűszakaszon belül tudjuk tartani. A nyílászáró lapok, behúzó pántok, sorrendszabályozók, sodronyos-csigás-ellensúlyos rendszerek, motorok, zárak, elengedő mágnesek, habképző csíkok, és egyéb nyíló-záró szerkezetek elégtelen működése súlyos anyagi károkhoz és emberéleteket követelő tragédiákhoz vezethetnek.

  Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik a tűz-, és füstgátló nyílászárók időszakos ellenőrzésének gyakoriságáról.

  (1)       A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. (Munkáltatói feladat.)

  (2)       Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

  (3)    A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

  (4)    A füstgátló ajtókat “Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

  (5)    A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül -idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

  (6)    A tűzszakasz-határon lévő tűzgátló ajtókat “Tűzszakasz-határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

  A XX. fejezet az 54/2014 (XII.05) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. A rendelet a alábbiak szerint rendelkezik a karbantartást, javítást, beépítést végző személy meglétéről.

  Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, javítását, karbantartását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.

   

  Milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni a tűzgátló nyílászárót?

  Mi segítünk a tűzgátló nyílászárók tervezésében, kivitelezésében, felülvizsgálatában, karbantartásában, javításában, cseréjében.

  A rendszeres felülvizsgálatot, karbantartást félévente erre jogosult szakképzett, vizsgázott dolgozóink végzik. A működőképes rendszerről kiállított felülvizsgálati naplót, jegyzőkönyvet a tulajdonosnak, üzemeltetőnek hatósági ellenőrzéskor be kell mutatnia. Persze nagy forgalmú helyeken, csukódó nyílászárók  esetén a karbantartás sokkal gyakoribb is lehet. Van hogy negyedévente, havonta, de van ahol kéthenti rendszerességgel végezzük ezt a munkát.

  Írjon nekünk itt!