• [Un]Subscribe to Posts
 • Tűz védelem füstelvezető gátló nyílászáró irányfény tűzjelző villámvédelem

  Tűzvédelmi rendszerek

  A legelterjedtebb tűzvédelmi rendszerek a következők:

  • Tűzjelzők
  • Hő és füstelvezetők
  • Tűzgátló nyílászárók ( kapuk, ajtók )
  • Biztonsági áramforrások
  • Szükség és biztonsági világítás (irányfény)
  • Villámvédelem

  Mi elvégezzük mindezek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását.

  Kizárólag képzett, rendszeres érvényes vizsgával rendelkező szakember(ek) általi időszakos ellenőrzését az 54/2014 (XII.05) BM rendelettel életbe léptetett új OTSZ 18. melléklete írja elő. Az első 4 kötelező felülvizsgálata félévente, az 5. évente,  a villámvédelem felülvizsgálata nem norma estén magas tűzvédelmi kockázatnál (régebben A és B tűzvédelmű osztály) 3 évenként, alacsony tűzvédelmi kockázat ( régebben C és D ) esetén 6 évenként esedékes, norma szerintinél alapvetően 2. illetve 4 év. Az időpont most már nem naptári év, hanem dátum szerint értendő, mindössze egy hét eltérés engedett meg büntetés nélkül.

  A tűzgátló kapuk 

  Felülvizsgálata és rendszeres karbantartása védelmet nyújt tűzesetkor, hogy a tűzet adott tűszakaszon belül tudjuk tartani. A behúzópántok, sorrendszabályozók, zárak, elengedő mágnesek, habképző csíkok, és egyéb nyíló-záró szerkezetek elégtelen működése súlyos anyagi károkhoz és emberéleteket követelő tragédiákhoz vezethetnek.

  Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik a tűz-, és füstgátló nyílászárók időszakos ellenőrzésének gyakoriságáról.

  (1)       A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. (Munkáltatói feladat.)

  (2)       Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

  (3)    A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

  (4)    A füstgátló ajtókat “Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

  (5)    A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül -idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

  (6)    A tűzszakasz-határon lévő tűzgátló ajtókat “Tűzszakasz-határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

  A XX. fejezet az 54/2014 (XII.05) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. A rendelet a alábbiak szerint rendelkezik a karbantartást, javítást, beépítést végző személy meglétéről.

  Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, javítását, karbantartását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.

  A 185. § az 54/2014 (XII.05)  BM rendeletben felsorolt foglalkozási ágakban dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát kötelesek tenni, valamint szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a felsorolt tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

   

  Szükség és biztonsági világítás

  Az 54/2014 (XII.05) számú új OTSZ 146 § szerint biztonsági világítást kell létesíteni  meghatározott épületek menekülési útvonalán.

  Az épület üzemeltetőjének gondoskodni kell a biztonsági világítás ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról 54/2014 (XII.05) BM rendelet  18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint intézkednie kell.

  Részlet az 54/2014 (XII.05) számú BM rendeletből:

  146 § (1) Biztonsági világítást kell létesíteni

  a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,

  b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszer-tartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,

  c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,

  d) biztonsági felvonó előterében,

  e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,

  f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,

  g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,

  h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,

  i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,

  j) ahol e rendelet előírja és

  k) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

   

  Írja meg nekünk miről kér további felvilágosítást most

  ide_kattintva!